Întrebări de interviu Spring Boot

1. Introducere

De la introducerea sa, Spring Boot a fost un jucător cheie în ecosistemul Spring. Acest proiect ne face viața mult mai ușoară cu capacitatea sa de auto-configurare.

În acest tutorial, vom acoperi unele dintre cele mai frecvente întrebări legate de Spring Boot care pot apărea în timpul unui interviu de angajare.

2. Întrebări

Q1. Ce este Spring Boot și care sunt principalele sale caracteristici?

Spring Boot este în esență un cadru pentru dezvoltarea rapidă a aplicațiilor construit pe partea de sus a Spring Framework. Cu configurarea sa automată și suportul pentru server de aplicații încorporat, combinat cu documentația extinsă și asistența comunitară de care se bucură, Spring Boot este una dintre cele mai populare tehnologii din ecosistemul Java de la data actuală.

Iată câteva caracteristici principale:

 • Starters - un set de descriptori de dependență pentru a include dependențe relevante simultan
 • Auto-configurare - o modalitate de a configura automat o aplicație bazată pe dependențele prezente pe calea de clasă
 • Actuator - pentru a obține funcții pregătite pentru producție, cum ar fi monitorizarea
 • Securitate
 • Logare

Q2. Care sunt diferențele dintre primăvară și primăvară?

Spring Framework oferă mai multe funcții care facilitează dezvoltarea aplicațiilor web. Aceste caracteristici includ injectarea dependenței, legarea datelor, programarea orientată pe aspect, accesul la date și multe altele.

De-a lungul anilor, Spring a crescut din ce în ce mai complex și cantitatea de configurație necesară unei astfel de aplicații poate fi intimidantă. Aici Spring Boot este util - face din configurarea unei aplicații Spring o briză.

În esență, în timp ce Spring nu este opinionat, Spring Boot are o viziune opinionată asupra platformei și bibliotecilor, permițându-ne să începem rapid.

Iată două dintre cele mai importante beneficii pe care le aduce Spring Boot:

 • Configurați automat aplicațiile pe baza artefactelor pe care le găsește pe calea clasei
 • Furnizați caracteristici nefuncționale comune aplicațiilor în producție, cum ar fi securitatea sau controalele de sănătate

Vă rugăm să verificați unul dintre celelalte tutoriale pentru o comparație detaliată între primăvara vanilă și primăvară.

Q3. Cum putem configura o aplicație Spring Boot cu Maven?

Putem include Spring Boot într-un proiect Maven la fel ca orice altă bibliotecă. Cu toate acestea, cel mai bun mod este de a moșteni de la proiectul spring-boot-starter-parent și de a declara dependențe la starterele Spring Boot. Acest lucru permite proiectului nostru să refolosească setările implicite ale Spring Boot.

Moștenirea proiectului spring-boot-starter-parent este simplă - trebuie doar să specificăm un element părinte în pom.xml :

 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.3.0.RELEASE 

Putem găsi cea mai recentă versiune de spring-boot-starter-parent pe Maven Central.

Utilizarea proiectului părinte starter este convenabilă, dar nu întotdeauna fezabilă. De exemplu, dacă compania noastră cere ca toate proiectele să moștenească de la un POM standard, putem beneficia în continuare de gestionarea dependenței Spring Boot folosind un părinte personalizat.

Q4. Ce este Spring Initializr?

Spring Initializr este o modalitate convenabilă de a crea un proiect Spring Boot.

Putem merge pe site-ul Spring Initializr, alege un instrument de gestionare a dependenței (fie Maven sau Gradle), un limbaj (Java, Kotlin sau Groovy), o schemă de ambalare (Jar sau War), versiunea și dependențele și descărca proiectul.

Acest lucru creează un proiect de schelet pentru noi și economisește timpul de configurare, astfel încât să ne putem concentra pe adăugarea logicii de afaceri.

Chiar și atunci când folosim IDE-ul nostru (cum ar fi STS sau Eclipse cu pluginul STS) noul expert de proiect pentru a crea un proiect Spring Boot, acesta folosește Spring Initializr sub capotă.

Q5. Ce startere de primăvară sunt disponibile acolo?

Fiecare starter joacă un rol de ghișeu unic pentru toate tehnologiile de primăvară de care avem nevoie. Alte dependențe necesare sunt apoi tranzitate și gestionate într-un mod consecvent.

Toate starterele se află sub grupul org.springframework.boot și numele lor încep cu spring-boot-starter- . Acest model de denumire facilitează găsirea starterelor, mai ales atunci când lucrați cu IDE-uri care acceptă căutarea dependențelor după nume.

În momentul redactării acestui articol, avem la dispoziție peste 50 de starteri. Cele mai des utilizate sunt:

 • spring-boot-starter: starter de bază, inclusiv suport pentru configurare automată, logare și YAML
 • spring-boot-starter-aop: starter pentru programare orientată pe aspect cu Spring AOP și AspectJ
 • spring-boot-starter-data-jpa: starter pentru utilizarea Spring Data JPA cu Hibernate
 • spring-boot-starter-security: starter pentru utilizarea Spring Security
 • spring-boot-starter-test: starter pentru testarea aplicațiilor Spring Boot
 • spring-boot-starter-web: starter pentru construirea de aplicații web, inclusiv RESTful, care utilizează Spring MVC

Pentru o listă completă de începători, vă rugăm să consultați acest depozit.

Pentru a găsi mai multe informații despre dispozitivele de pornire Spring Boot, aruncați o privire la Introducere în dispozitivele de pornire Spring Boot.

Q6. Cum se dezactivează o anumită configurare automată?

Dacă dorim să dezactivăm o anumită configurare automată, o putem indica folosind atributul de excludere al adnotării @EnableAutoConfiguration . De exemplu, acest fragment de cod neutralizează DataSourceAutoConfiguration :

// other annotations @EnableAutoConfiguration(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

Dacă am activat configurarea automată cu adnotarea @SpringBootApplication - care are @EnableAutoConfiguration ca meta-adnotare - am putea dezactiva configurarea automată cu un atribut cu același nume:

// other annotations @SpringBootApplication(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

De asemenea, putem dezactiva o configurație automată cu proprietatea de mediu spring.autoconfigure.exclude . Această setare din fișierul application.properties face același lucru ca înainte:

spring.autoconfigure.exclude=org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration

Q7. Cum să înregistrați o configurare automată personalizată?

To register an auto-configuration class, we must have its fully-qualified name listed under the EnableAutoConfiguration key in the META-INF/spring.factories file:

org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.baeldung.autoconfigure.CustomAutoConfiguration

If we build a project with Maven, that file should be placed in the resources/META-INF directory, which will end up in the mentioned location during the package phase.

Q8. How to Tell an Auto-Configuration to Back Away When a Bean Exists?

To instruct an auto-configuration class to back off when a bean is already existent, we can use the @ConditionalOnMissingBean annotation. The most noticeable attributes of this annotation are:

 • value: The types of beans to be checked
 • name: The names of beans to be checked

When placed on a method adorned with @Bean, the target type defaults to the method's return type:

@Configuration public class CustomConfiguration { @Bean @ConditionalOnMissingBean public CustomService service() { ... } }

Q9. How to Deploy Spring Boot Web Applications as Jar and War Files?

Traditionally, we package a web application as a WAR file, then deploy it into an external server. Doing this allows us to arrange multiple applications on the same server. During the time that CPU and memory were scarce, this was a great way to save resources.

However, things have changed. Computer hardware is fairly cheap now, and the attention has turned to server configuration. A small mistake in configuring the server during deployment may lead to catastrophic consequences.

Spring tackles this problem by providing a plugin, namely spring-boot-maven-plugin, to package a web application as an executable JAR. To include this plugin, just add a plugin element to pom.xml:

 org.springframework.boot spring-boot-maven-plugin 

With this plugin in place, we'll get a fat JAR after executing the package phase. This JAR contains all the necessary dependencies, including an embedded server. Thus, we no longer need to worry about configuring an external server.

We can then run the application just like we would an ordinary executable JAR.

Notice that the packaging element in the pom.xml file must be set to jar to build a JAR file:

jar

If we don't include this element, it also defaults to jar.

In case we want to build a WAR file, change the packaging element to war:

war

And leave the container dependency off the packaged file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat provided 

After executing the Maven package phase, we'll have a deployable WAR file.

Q10. How to Use Spring Boot for Command Line Applications?

Just like any other Java program, a Spring Boot command line application must have a main method. This method serves as an entry point, which invokes the SpringApplication#run method to bootstrap the application:

@SpringBootApplication public class MyApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(MyApplication.class); // other statements } }

The SpringApplication class then fires up a Spring container and auto-configures beans.

Notice we must pass a configuration class to the run method to work as the primary configuration source. By convention, this argument is the entry class itself.

After calling the run method, we can execute other statements as in a regular program.

Q11. What Are Possible Sources of External Configuration?

Spring Boot provides support for external configuration, allowing us to run the same application in various environments. We can use properties files, YAML files, environment variables, system properties, and command-line option arguments to specify configuration properties.

We can then gain access to those properties using the @Value annotation, a bound object via the @ConfigurationProperties annotation, or the Environment abstraction.

Q12. What Does it Mean that Spring Boot Supports Relaxed Binding?

Relaxed binding in Spring Boot is applicable to the type-safe binding of configuration properties.

With relaxed binding, the key of a property doesn't need to be an exact match of a property name. Such an environment property can be written in camelCase, kebab-case, snake_case, or in uppercase with words separated by underscores.

For example, if a property in a bean class with the @ConfigurationProperties annotation is named myProp, it can be bound to any of these environment properties: myProp, my-prop, my_prop, or MY_PROP.

Q13. What is Spring Boot Devtools Used For?

Spring Boot Developer Tools, or DevTools, is a set of tools making the development process easier. To include these development-time features, we just need to add a dependency to the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-devtools 

The spring-boot-devtools module is automatically disabled if the application runs in production. The repackaging of archives also excludes this module by default. Hence, it won't bring any overhead to our final product.

By default, DevTools applies properties suitable to a development environment. These properties disable template caching, enable debug logging for the web group, and so on. As a result, we have this sensible development-time configuration without setting any properties.

Applications using DevTools restart whenever a file on the classpath changes. This is a very helpful feature in development, as it gives quick feedback for modifications.

By default, static resources, including view templates, don't set off a restart. Instead, a resource change triggers a browser refresh. Notice this can only happen if the LiveReload extension is installed in the browser to interact with the embedded LiveReload server that DevTools contains.

For further information on this topic, please see Overview of Spring Boot DevTools.

Q14. How to Write Integration Tests?

When running integration tests for a Spring application, we must have an ApplicationContext.

To make our life easier, Spring Boot provides a special annotation for testing – @SpringBootTest. This annotation creates an ApplicationContext from configuration classes indicated by its classes attribute.

In case the classes attribute isn't set, Spring Boot searches for the primary configuration class. The search starts from the package containing the test up until it finds a class annotated with @SpringBootApplication or @SpringBootConfiguration.

For detailed instructions, check out our tutorial on testing in Spring Boot.

Q15. What Is Spring Boot Actuator Used For?

Essentially, Actuator brings Spring Boot applications to life by enabling production-ready features. These features allow us to monitor and manage applications when they're running in production.

Integrating Spring Boot Actuator into a project is very simple. All we need to do is to include the spring-boot-starter-actuator starter in the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-actuator 

Spring Boot Actuator can expose operational information using either HTTP or JMX endpoints. Most applications go for HTTP, though, where the identity of an endpoint and the /actuator prefix form a URL path.

Here are some of the most common built-in endpoints Actuator provides:

 • env: Exposes environment properties
 • health: Shows application health information
 • httptrace: Displays HTTP trace information
 • info: Displays arbitrary application information
 • metrics: Shows metrics information
 • loggers: Shows and modifies the configuration of loggers in the application
 • mappings: Displays a list of all @RequestMapping paths

Please refer to our Spring Boot Actuator tutorial for a detailed rundown.

Q16. Which Is a Better Way to Configure a Spring Boot Project – Using Properties or YAML?

YAML offers many advantages over properties files, such as:

 • More clarity and better readability
 • Perfect for hierarchical configuration data, which is also represented in a better, more readable format
 • Support for maps, lists, and scalar types
 • Can include several profiles in the same file

However, writing it can be a little difficult and error-prone due to its indentation rules.

For details and working samples, please refer to our Spring YAML vs Properties tutorial.

Q17. What Are the Basic Annotations that Spring Boot Offers?

The primary annotations that Spring Boot offers reside in its org.springframework.boot.autoconfigure and its sub-packages. Here are a couple of basic ones:

 • @EnableAutoConfiguration – to make Spring Boot look for auto-configuration beans on its classpath and automatically apply them.
 • @SpringBootApplication – used to denote the main class of a Boot Application. This annotation combines @Configuration, @EnableAutoConfiguration, and @ComponentScan annotations with their default attributes.

Spring Boot Annotations offers more insight into the subject.

Q18. How Can You Change the Default Port in Spring Boot?

We can change the default port of a server embedded in Spring Boot using one of these ways:

 • using a properties file – we can define this in an application.properties (or application.yml) file using the property server.port
 • programmatically – in our main @SpringBootApplication class, we can set the server.port on the SpringApplication instance
 • using the command line – when running the application as a jar file, we can set the server.port as a java command argument:
  java -jar -Dserver.port=8081 myspringproject.jar 

Q19. Which Embedded Servers does Spring Boot Support, and How to Change the Default?

As of date, Spring MVC supports Tomcat, Jetty, and Undertow. Tomcat is the default application server supported by Spring Boot's web starter.

Spring WebFlux supports Reactor Netty, Tomcat, Jetty, and Undertow with Reactor Netty as default.

In Spring MVC, to change the default, let's say to Jetty, we need to exclude Tomcat and include Jetty in the dependencies:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-web  org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat   org.springframework.boot spring-boot-starter-jetty 

Similarly, to change the default in WebFlux to UnderTow, we need to exclude Reactor Netty and include UnderTow in the dependencies.

“Comparing embedded servlet contains in Spring Boot” contains more details on the different embedded servers we can use with Spring MVC.

Q20. Why Do We Need Spring Profiles?

When developing applications for the enterprise, we typically deal with multiple environments such as Dev, QA, and Prod. The configuration properties for these environments are different.

For example, we might be using an embedded H2 database for Dev, but Prod could have the proprietary Oracle or DB2. Even if the DBMS is the same across environments, the URLs would definitely be different.

Pentru a face acest lucru ușor și curat, Spring are la dispoziție profiluri, pentru a ajuta la separarea configurației pentru fiecare mediu . Astfel, în loc să mențineți acest lucru programatic, proprietățile pot fi păstrate în fișiere separate, cum ar fi application-dev. proprietăți și aplicații. proprietăți . Application.propertie s implicit indică profilul curent activ folosind arc. profiluri. activ, astfel încât configurarea corectă să fie preluată.

Profiluri de primăvară oferă o imagine cuprinzătoare a acestui subiect.

3. Concluzie

Acest tutorial a prezentat câteva dintre cele mai critice întrebări despre Spring Boot cu care vă puteți confrunta în timpul unui interviu tehnic. Sperăm că vă vor ajuta să vă atingeți locul de muncă de vis.