Folosind Math.pow în Java

1. Prezentare generală

Puterea unui număr înseamnă de câte ori se folosește numărul în multiplicare. Acest lucru poate fi calculat cu ușurință în Java.

2. Exemplu Math.pow

Înainte de a privi exemplul, să analizăm semnătura metodei:

public double pow(double a, double b)

Metoda ridică o la puterea b și returnează rezultatul ca dublu . Cu alte cuvinte, a se înmulțește de la sine de b ori.

Să vedem acum un exemplu simplu:

int intResult = (int) Math.pow(2, 3);

Ieșirea va fi 8. nota Vă rugăm ca int este necesară turnarea în exemplul de mai sus , dacă dorim să avem un Integer rezultat.

Să trecem acum un dublu ca argument și să vedem rezultatele:

double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

Ieșirea va fi 74.08800000000001.

Aici nu prezentăm rezultatul într-un int, deoarece suntem interesați de o valoare dublă . Deoarece avem o valoare dublă , putem configura și folosi cu ușurință un DecimalFormat pentru a rotunji valoarea la două zecimale, rezultând 74.09:

DecimalFormat df = new DecimalFormat(".00"); double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

3. Concluzie

În acest articol rapid, am văzut cum se folosește metoda Java Math.pow () pentru a calcula puterea oricărei baze date.

Ca întotdeauna, codul sursă complet este disponibil pe GitHub.