Introducere în API-ul Java 8 Date / Time

1. Prezentare generală

Java 8 a introdus noi API-uri pentru dată și oră pentru a remedia deficiențele vechilor java.util.Date și java.util.Calendar .

Ca parte a acestui articol, să începem cu problemele din API-urile de dată și calendar existente și să discutăm despre cum le abordează noile API-uri Java 8 pentru dată și oră .

Ne vom uita , de asemenea , la unele dintre clasele de bază ale noului proiect Java 8 , care fac parte din java.time pachet ca LOCALDATE , LOCALTIME, LocalDateTime, ZonedDateTime, Perioada, Durată și API - urile lor acceptate.

2. Probleme cu existente Data / Ora API - urilor

  • Siguranța firului - Clasele Data și Calendar nu sunt sigure pentru fire, lăsând dezvoltatorii să se ocupe de durerea de cap a problemelor de concurență greu de depanat și să scrie cod suplimentar pentru a se ocupa de siguranța firelor. Dimpotrivă noua Data și timp API - urile introduse în Java 8 sunt imuabile și fir în condiții de siguranță, luând astfel că dureri de cap departe de concurrency dezvoltatori.
  • API-uri de proiectare și ușurință de înțelegere - API-urile de dată și calendar sunt slab concepute cu metode inadecvate pentru a efectua operațiuni de zi cu zi. Noile API-uri de dată / oră sunt ISO centrate și urmează modele de domenii consistente pentru dată, oră, durată și perioade. Există o mare varietate de metode de utilitate care acceptă cele mai comune operații.
  • ZonedDate și Time - Dezvoltatorii au trebuit să scrie logică suplimentară pentru a gestiona logica fusului orar cu vechile API-uri, în timp ce cu noile API-uri, gestionarea fusului orar se poate face cuAPI-uri locale și ZonedDate / Time .

3. Utilizarea LocalDate , LocalTime și LocalDateTime

Cele mai frecvent utilizate clase sunt LocalDate , LocalTime și LocalDateTime . După cum indică numele lor, ele reprezintă data / ora locală din contextul observatorului.

Aceste clase sunt utilizate în principal atunci când fusul orar nu trebuie specificat în mod explicit în context. Ca parte a acestei secțiuni, vom acoperi cele mai utilizate API-uri.

3.1. Lucrul cu LocalDate

LOCALDATE reprezintă o dată în format ISO (aaaa-ll-zz) fără timp .

Poate fi folosit pentru a stoca date precum zilele de naștere și zilele de plată.

O instanță a datei curente poate fi creată din ceasul sistemului, după cum urmează:

LocalDate localDate = LocalDate.now();

Data locală care reprezintă o anumită zi, lună și an poate fi obținută folosind metoda „ of ” sau folosind metoda „ parse ”. De exemplu, fragmentele de cod de mai jos reprezintă LocalDate pentru 20 februarie 2015:

LocalDate.of(2015, 02, 20); LocalDate.parse("2015-02-20");

LOCALDATE oferă diverse metode de utilitate pentru a obține o varietate de informații. Să aruncăm o privire rapidă asupra unora dintre aceste metode API.

Următorul fragment de cod obține data locală curentă și adaugă o zi:

LocalDate tomorrow = LocalDate.now().plusDays(1);

Acest exemplu obține data curentă și scade o lună. Rețineți cum acceptă o enumere ca unitate de timp:

LocalDate previousMonthSameDay = LocalDate.now().minus(1, ChronoUnit.MONTHS);

În următoarele două exemple de coduri analizăm data „2016-06-12” și obținem ziua săptămânii și, respectiv, ziua lunii. Rețineți valorile returnate, primul este un obiect care reprezintă DayOfWeek, în timp ce al doilea într-un int reprezintă valoarea ordinală a lunii:

DayOfWeek sunday = LocalDate.parse("2016-06-12").getDayOfWeek(); int twelve = LocalDate.parse("2016-06-12").getDayOfMonth();

Putem testa dacă apare o dată într-un an bisect. În acest exemplu, testăm dacă data curentă apare este un an bisect:

boolean leapYear = LocalDate.now().isLeapYear();

Relația unei date cu alta poate fi stabilită înainte sau după o altă dată:

boolean notBefore = LocalDate.parse("2016-06-12") .isBefore(LocalDate.parse("2016-06-11")); boolean isAfter = LocalDate.parse("2016-06-12") .isAfter(LocalDate.parse("2016-06-11"));

Limitele datei pot fi obținute de la o dată dată. În următoarele două exemple obținem LocalDateTime care reprezintă începutul zilei (2016-06-12T00: 00) al datei respective și LocalDate care reprezintă începutul lunii (01.06.2016), respectiv:

LocalDateTime beginningOfDay = LocalDate.parse("2016-06-12").atStartOfDay(); LocalDate firstDayOfMonth = LocalDate.parse("2016-06-12") .with(TemporalAdjusters.firstDayOfMonth());

Acum să aruncăm o privire la modul în care lucrăm cu ora locală.

3.2. Lucrul cu LocalTime

Ora locală reprezintă ora fără dată .

Similar cu LocalDate, o instanță de LocalTime poate fi creată din ceasul sistemului sau folosind metodele „parse” și „of”. Uită-te rapid la unele dintre API-urile utilizate în mod obișnuit mai jos.

O instanță de ora locală curentă poate fi creată din ceasul sistemului, după cum urmează:

LocalTime now = LocalTime.now();

În exemplul de cod de mai jos , creăm un LocalTime reprezentând 06:30 AM analizând o reprezentare șir:

LocalTime sixThirty = LocalTime.parse("06:30");

Metoda din fabrică „of” poate fi utilizată pentru a crea un LocalTime . De exemplu, codul de mai jos creează LocalTime reprezentând 06:30 AM folosind metoda din fabrică:

LocalTime sixThirty = LocalTime.of(6, 30);

Exemplul de mai jos creează un LocalTime analizând un șir și îi adaugă o oră folosind API-ul „plus”. Rezultatul ar fi LocalTime reprezentând 07:30 AM:

LocalTime sevenThirty = LocalTime.parse("06:30").plus(1, ChronoUnit.HOURS);

Sunt disponibile diferite metode getter, care pot fi folosite pentru a obține unități specifice de timp, cum ar fi ora, min și secunde, cum ar fi mai jos:

int six = LocalTime.parse("06:30").getHour();

We can also check if a specific time is before or after another specific time. The below code sample compares two LocalTime for which the result would be true:

boolean isbefore = LocalTime.parse("06:30").isBefore(LocalTime.parse("07:30"));

The max, min and noon time of a day can be obtained by constants in LocalTime class. This is very useful when performing database queries to find records within a given span of time. For example, the below code represents 23:59:59.99:

LocalTime maxTime = LocalTime.MAX

Now let's dive into LocalDateTime.

3.3. Working With LocalDateTime

The LocalDateTime is used to represent a combination of date and time.

This is the most commonly used class when we need a combination of date and time. The class offers a variety of APIs and we will look at some of the most commonly used ones.

An instance of LocalDateTime can be obtained from the system clock similar to LocalDate and LocalTime:

LocalDateTime.now();

The below code samples explain how to create an instance using the factory “of” and “parse” methods. The result would be a LocalDateTime instance representing 20 February 2015, 06:30 AM:

LocalDateTime.of(2015, Month.FEBRUARY, 20, 06, 30);
LocalDateTime.parse("2015-02-20T06:30:00");

There are utility APIs to support addition and subtraction of specific units of time like days, months, year and minutes are available. The below code samples demonstrates the usage of “plus” and “minus” methods. These APIs behave exactly like their counterparts in LocalDate and LocalTime:

localDateTime.plusDays(1);
localDateTime.minusHours(2);

Getter methods are available to extract specific units similar to the date and time classes. Given the above instance of LocalDateTime, the below code sample will return the month February:

localDateTime.getMonth();

4. Using ZonedDateTime API

Java 8 provides ZonedDateTime when we need to deal with time zone specific date and time. The ZoneId is an identifier used to represent different zones. There are about 40 different time zones and the ZoneId are used to represent them as follows.

In this code snippet we create a Zone for Paris:

ZoneId zoneId = ZoneId.of("Europe/Paris"); 

A set of all zone ids can be obtained as below:

Set allZoneIds = ZoneId.getAvailableZoneIds();

The LocalDateTime can be converted to a specific zone:

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.of(localDateTime, zoneId);

The ZonedDateTime provides parse method to get time zone specific date time:

ZonedDateTime.parse("2015-05-03T10:15:30+01:00[Europe/Paris]");

Another way to work with time zone is by using OffsetDateTime. The OffsetDateTime is an immutable representation of a date-time with an offset. This class stores all date and time fields, to a precision of nanoseconds, as well as the offset from UTC/Greenwich.

The OffSetDateTime instance can be created as below using ZoneOffset. Here we create a LocalDateTime representing 6:30 am on 20th February 2015:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.of(2015, Month.FEBRUARY, 20, 06, 30);

Then we add two hours to the time by creating a ZoneOffset and setting for the localDateTime instance:

ZoneOffset offset = ZoneOffset.of("+02:00"); OffsetDateTime offSetByTwo = OffsetDateTime .of(localDateTime, offset);

We now have a localDateTime of 2015-02-20 06:30 +02:00. Now let's move on to how to modify date and time values using the Period and Duration classes.

5. Using Period and Duration

The Period class represents a quantity of time in terms of years, months and days and the Duration class represents a quantity of time in terms of seconds and nano seconds.

5.1. Working With Period

The Period class is widely used to modify values of given a date or to obtain the difference between two dates:

LocalDate initialDate = LocalDate.parse("2007-05-10");

The Date can be manipulated using Period as shown in the following code snippet:

LocalDate finalDate = initialDate.plus(Period.ofDays(5));

The Period class has various getter methods such as getYears, getMonths and getDays to get values from a Period object. The below code example returns an int value of 5 as we try to get difference in terms of days:

int five = Period.between(initialDate, finalDate).getDays();

The Period between two dates can be obtained in a specific unit such as days or month or years, using ChronoUnit.between:

long five = ChronoUnit.DAYS.between(initialDate, finalDate);

This code example returns five days. Let's continue by taking a look at the Duration class.

5.2. Working With Duration

Similar to Period, the Duration class is use to deal with Time. In the following code we create a LocalTime of 6:30 am and then add a duration of 30 seconds to make a LocalTime of 06:30:30am:

LocalTime initialTime = LocalTime.of(6, 30, 0); LocalTime finalTime = initialTime.plus(Duration.ofSeconds(30));

The Duration between two instants can be obtained either as a Duration or as a specific unit. In the first code snippet we use the between() method of the Duration class to find the time difference between finalTime and initialTime and return the difference in seconds:

long thirty = Duration.between(initialTime, finalTime).getSeconds();

In the second example we use the between() method of the ChronoUnit class to perform the same operation:

long thirty = ChronoUnit.SECONDS.between(initialTime, finalTime);

Now we will look at how to convert existing Date and Calendar to new Date/Time.

6. Compatibility with Date and Calendar

Java 8 has added the toInstant() method which helps to convert existing Date and Calendar instance to new Date Time API as in the following code snippet:

LocalDateTime.ofInstant(date.toInstant(), ZoneId.systemDefault()); LocalDateTime.ofInstant(calendar.toInstant(), ZoneId.systemDefault());

The LocalDateTime can be constructed from epoch seconds as below. The result of the below code would be a LocalDateTime representing 2016-06-13T11:34:50:

LocalDateTime.ofEpochSecond(1465817690, 0, ZoneOffset.UTC);

Now let's move on to Date and Time formatting.

7. Date and Time Formatting

Java 8 provides APIs for the easy formatting of Date and Time:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.of(2015, Month.JANUARY, 25, 6, 30);

The below code passes an ISO date format to format the local date. The result would be 2015-01-25 :

String localDateString = localDateTime.format(DateTimeFormatter.ISO_DATE);

The DateTimeFormatter provides various standard formatting options. Custom patterns can be provided to format method as well, like below, which would return a LocalDate as 2015/01/25:

localDateTime.format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd"));

We can pass in formatting style either as SHORT, LONG or MEDIUM as part of the formatting option. The below code sample would give an output representing LocalDateTime in 25-Jan-2015, 06:30:00:

localDateTime .format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM)) .withLocale(Locale.UK);

Let us take a look at alternatives available to Java 8 Core Date/Time APIs.

8. Backport and Alternate Options

8.1. Using Project Threeten

For organization that are on the path of moving to Java 8 from Java 7 or Java 6 and want to use date and time API, project threeten provides the backport capability. Developers can use classes available in this project to achieve the same functionality as that of new Java 8 Date and Time API and once they move to Java 8, the packages can be switched. Artifact for the project threeten can be found in the maven central repository:

 org.threeten threetenbp 1.3.1 

8.2. Joda-Time Library

Another alternative for Java 8 Date and Time library is Joda-Time library. In fact Java 8 Date Time APIs has been led jointly by the author of Joda-Time library (Stephen Colebourne) and Oracle. This library provides pretty much all capabilities that is supported in Java 8 Date Time project. The Artifact can be found in the maven central by including the below pom dependency in your project:

 joda-time joda-time 2.9.4 

9. Conclusion

Java 8 provides a rich set of APIs with consistent API design for easier development.

The code samples for the above article can be found in the Java 8 Date/Time git repository.