Manevrarea excepțiilor în Java

1. Prezentare generală

În acest tutorial, vom trece prin elementele de bază ale gestionării excepțiilor în Java, precum și unele dintre problemele sale.

2. Primele principii

2.1. Ce este?

Pentru a înțelege mai bine excepțiile și gestionarea excepțiilor, să facem o comparație în viața reală.

Imaginați-vă că comandăm un produs online, dar, în timp ce ne deplasăm, există un eșec la livrare. O companie bună se poate descurca cu această problemă și poate redirecționa pachetele noastre cu grație, astfel încât să ajungă la timp.

La fel, în Java, codul poate întâmpina erori în timpul executării instrucțiunilor noastre. O bună gestionare a excepțiilor poate gestiona erorile și redirecționa cu grație programul pentru a oferi utilizatorului o experiență pozitivă .

2.2. De ce să-l folosești?

De obicei, scriem cod într-un mediu idealizat: sistemul de fișiere conține întotdeauna fișierele noastre, rețeaua este sănătoasă și JVM are întotdeauna suficientă memorie. Uneori numim asta „calea fericită”.

În producție, totuși, sistemele de fișiere se pot corupe, rețelele se defectează, iar JVM-urile rămân fără memorie. Bunăstarea codului nostru depinde de modul în care se ocupă de „căile nefericite”.

Trebuie să gestionăm aceste condiții, deoarece acestea afectează negativ fluxul aplicației și formează excepții :

public static List getPlayers() throws IOException { Path path = Paths.get("players.dat"); List players = Files.readAllLines(path); return players.stream() .map(Player::new) .collect(Collectors.toList()); }

Acest cod alege să nu gestioneze IOException , trecând în schimb stiva de apeluri. Într-un mediu idealizat, codul funcționează bine.

Dar ce s-ar putea întâmpla în producție dacă lipsesc players.dat ?

Exception in thread "main" java.nio.file.NoSuchFileException: players.dat <-- players.dat file doesn't exist at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Unknown Source) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source) // ... more stack trace at java.nio.file.Files.readAllLines(Unknown Source) at java.nio.file.Files.readAllLines(Unknown Source) at Exceptions.getPlayers(Exceptions.java:12) <-- Exception arises in getPlayers() method, on line 12 at Exceptions.main(Exceptions.java:19) <-- getPlayers() is called by main(), on line 19

Fără a gestiona această excepție, un program altfel sănătos poate să nu mai ruleze complet! Trebuie să ne asigurăm că codul nostru are un plan pentru situația în care lucrurile merg prost.

De asemenea, rețineți un alt beneficiu aici la excepții și acesta este urmărirea stivei în sine. Datorită acestei urme de stivă, putem identifica deseori codul ofensator fără a fi nevoie să atașăm un depanator.

3. Ierarhia de excepție

În cele din urmă, excepțiile sunt doar obiecte Java, toate extinzându-se de la Throwable :

 ---> Throwable Exception Error | (checked) (unchecked) | RuntimeException (unchecked)

Există trei categorii principale de condiții excepționale:

 • Excepții verificate
 • Excepții nebifate / excepții în timpul rulării
 • Erori

Durata de rulare și excepțiile necontrolate se referă la același lucru. Le putem folosi adesea în mod interschimbabil.

3.1. Excepții bifate

Excepțiile verificate sunt excepții pe care compilatorul Java ni le cere să le gestionăm. Trebuie fie să aruncăm în mod declarativ excepția în stiva de apeluri, fie trebuie să o gestionăm singuri. Mai multe despre ambele într-o clipă.

Documentația Oracle ne spune să folosim excepții verificate atunci când ne putem aștepta în mod rezonabil ca apelantul metodei noastre să poată recupera.

Câteva exemple de excepții verificate sunt IOException și ServletException.

3.2. Excepții nebifate

Excepțiile nemarcate sunt excepții pe care compilatorul Java nu le cere să le gestionăm.

Pur și simplu, dacă creăm o excepție care extinde RuntimeException , va fi debifată; în caz contrar, va fi verificat.

Și, deși acest lucru pare convenabil, documentația Oracle ne spune că există motive întemeiate pentru ambele concepte, cum ar fi diferențierea dintre o eroare situațională (verificată) și o eroare de utilizare (necontrolată).

Câteva exemple de excepții nemarcate sunt NullPointerException, IllegalArgumentException și SecurityException .

3.3. Erori

Erorile reprezintă condiții grave și de obicei irecuperabile, cum ar fi incompatibilitatea bibliotecii, recursivitatea infinită sau scurgerile de memorie.

Și, deși nu extind RuntimeException , sunt de asemenea debifate.

În cele mai multe cazuri, ar fi ciudat pentru noi să gestionăm, să instanțiem sau să extindem erorile . De obicei, vrem ca acestea să se propage până la capăt.

Câteva exemple de erori sunt StackOverflowError și OutOfMemoryError .

4. Tratarea excepțiilor

În API-ul Java, există o mulțime de locuri în care lucrurile pot merge prost, iar unele dintre aceste locuri sunt marcate cu excepții, fie în semnătură, fie în Javadoc:

/** * @exception FileNotFoundException ... */ public Scanner(String fileName) throws FileNotFoundException { // ... }

După cum sa menționat puțin mai devreme, atunci când numim aceste metode „riscante”, trebuie să gestionăm excepțiile verificate și le putem gestiona pe cele necontrolate. Java ne oferă mai multe moduri de a face acest lucru:

4.1. aruncă

Cel mai simplu mod de a „gestiona” o excepție este retragerea ei:

public int getPlayerScore(String playerFile) throws FileNotFoundException { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); }

Deoarece FileNotFoundException este o excepție verificată, aceasta este cea mai simplă modalitate de a satisface compilatorul, dar înseamnă că oricine apelează metoda noastră trebuie să se descurce și el!

parseInt poate arunca o excepție NumberFormatException , dar, deoarece nu este bifată, nu suntem obligați să o gestionăm.

4.2. încearcă să prinzi

Dacă vrem să încercăm să gestionăm singuri excepția, putem folosi un bloc de încercare . O putem rezolva retragând excepția noastră:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException noFile) { throw new IllegalArgumentException("File not found"); } }

Sau efectuând pași de recuperare:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch ( FileNotFoundException noFile ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } }

4.3. in cele din urma

Acum, există momente când avem un cod care trebuie să le execute , indiferent dacă are loc o excepție, iar acest lucru este în cazul în care în cele din urmă cuvinte cheie vine în.

In our examples so far, there ‘s been a nasty bug lurking in the shadows, which is that Java by default won't return file handles to the operating system.

Certainly, whether we can read the file or not, we want to make sure that we do the appropriate cleanup!

Let's try this the “lazy” way first:

public int getPlayerScore(String playerFile) throws FileNotFoundException { Scanner contents = null; try { contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } finally { if (contents != null) { contents.close(); } } } 

Here, the finally block indicates what code we want Java to run regardless of what happens with trying to read the file.

Even if a FileNotFoundException is thrown up the call stack, Java will call the contents of finally before doing that.

We can also both handle the exception and make sure that our resources get closed:

public int getPlayerScore(String playerFile) { Scanner contents; try { contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException noFile ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } finally { try { if (contents != null) { contents.close(); } } catch (IOException io) { logger.error("Couldn't close the reader!", io); } } }

Because close is also a “risky” method, we also need to catch its exception!

This may look pretty complicated, but we need each piece to handle each potential problem that can arise correctly.

4.4. try-with-resources

Fortunately, as of Java 7, we can simplify the above syntax when working with things that extend AutoCloseable:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException e ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } }

When we place references that are AutoClosable in the try declaration, then we don't need to close the resource ourselves.

We can still use a finally block, though, to do any other kind of cleanup we want.

Check out our article dedicated to try-with-resources to learn more.

4.5. Multiple catch Blocks

Sometimes, the code can throw more than one exception, and we can have more than one catch block handle each individually:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (IOException e) { logger.warn("Player file wouldn't load!", e); return 0; } catch (NumberFormatException e) { logger.warn("Player file was corrupted!", e); return 0; } }

Multiple catches give us the chance to handle each exception differently, should the need arise.

Also note here that we didn't catch FileNotFoundException, and that is because it extends IOException. Because we're catching IOException, Java will consider any of its subclasses also handled.

Let's say, though, that we need to treat FileNotFoundException differently from the more general IOException:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)) ) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException e) { logger.warn("Player file not found!", e); return 0; } catch (IOException e) { logger.warn("Player file wouldn't load!", e); return 0; } catch (NumberFormatException e) { logger.warn("Player file was corrupted!", e); return 0; } }

Java lets us handle subclass exceptions separately, remember to place them higher in the list of catches.

4.6. Union catch Blocks

When we know that the way we handle errors is going to be the same, though, Java 7 introduced the ability to catch multiple exceptions in the same block:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (IOException | NumberFormatException e) { logger.warn("Failed to load score!", e); return 0; } }

5. Throwing Exceptions

If we don't want to handle the exception ourselves or we want to generate our exceptions for others to handle, then we need to get familiar with the throw keyword.

Let's say that we have the following checked exception we've created ourselves:

public class TimeoutException extends Exception { public TimeoutException(String message) { super(message); } }

and we have a method that could potentially take a long time to complete:

public List loadAllPlayers(String playersFile) { // ... potentially long operation }

5.1. Throwing a Checked Exception

Like returning from a method, we can throw at any point.

Of course, we should throw when we are trying to indicate that something has gone wrong:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { while ( !tooLong ) { // ... potentially long operation } throw new TimeoutException("This operation took too long"); }

Because TimeoutException is checked, we also must use the throws keyword in the signature so that callers of our method will know to handle it.

5.2. Throwing an Unchecked Exception

If we want to do something like, say, validate input, we can use an unchecked exception instead:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { if(!isFilenameValid(playersFile)) { throw new IllegalArgumentException("Filename isn't valid!"); } // ... } 

Because IllegalArgumentException is unchecked, we don't have to mark the method, though we are welcome to.

Some mark the method anyway as a form of documentation.

5.3. Wrapping and Rethrowing

We can also choose to rethrow an exception we've caught:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws IOException { try { // ... } catch (IOException io) { throw io; } }

Or do a wrap and rethrow:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws PlayerLoadException { try { // ... } catch (IOException io) { throw new PlayerLoadException(io); } }

This can be nice for consolidating many different exceptions into one.

5.4. Rethrowing Throwable or Exception

Now for a special case.

If the only possible exceptions that a given block of code could raise are unchecked exceptions, then we can catch and rethrow Throwable or Exception without adding them to our method signature:

public List loadAllPlayers(String playersFile) { try { throw new NullPointerException(); } catch (Throwable t) { throw t; } }

While simple, the above code can't throw a checked exception and because of that, even though we are rethrowing a checked exception, we don't have to mark the signature with a throws clause.

This is handy with proxy classes and methods. More about this can be found here.

5.5. Inheritance

When we mark methods with a throws keyword, it impacts how subclasses can override our method.

In the circumstance where our method throws a checked exception:

public class Exceptions { public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { // ... } }

A subclass can have a “less risky” signature:

public class FewerExceptions extends Exceptions { @Override public List loadAllPlayers(String playersFile) { // overridden } }

But not a “more riskier” signature:

public class MoreExceptions extends Exceptions { @Override public List loadAllPlayers(String playersFile) throws MyCheckedException { // overridden } }

This is because contracts are determined at compile time by the reference type. If I create an instance of MoreExceptions and save it to Exceptions:

Exceptions exceptions = new MoreExceptions(); exceptions.loadAllPlayers("file");

Then the JVM will only tell me to catch the TimeoutException, which is wrong since I've said that MoreExceptions#loadAllPlayers throws a different exception.

Simply put, subclasses can throw fewer checked exceptions than their superclass, but not more.

6. Anti-Patterns

6.1. Swallowing Exceptions

Now, there’s one other way that we could have satisfied the compiler:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (Exception e) {} // <== catch and swallow return 0; }

The above is calledswallowing an exception. Most of the time, it would be a little mean for us to do this because it doesn't address the issue and it keeps other code from being able to address the issue, too.

There are times when there's a checked exception that we are confident will just never happen. In those cases, we should still at least add a comment stating that we intentionally ate the exception:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { // this will never happen } }

Another way we can “swallow” an exception is to print out the exception to the error stream simply:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return 0; }

We've improved our situation a bit by a least writing the error out somewhere for later diagnosis.

It'd be better, though, for us to use a logger:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { logger.error("Couldn't load the score", e); return 0; } }

While it's very convenient for us to handle exceptions in this way, we need to make sure that we aren't swallowing important information that callers of our code could use to remedy the problem.

Finally, we can inadvertently swallow an exception by not including it as a cause when we are throwing a new exception:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { throw new PlayerScoreException(); } } 

Here, we pat ourselves on the back for alerting our caller to an error, but we fail to include the IOException as the cause. Because of this, we've lost important information that callers or operators could use to diagnose the problem.

We'd be better off doing:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { throw new PlayerScoreException(e); } }

Notice the subtle difference of including IOException as the cause of PlayerScoreException.

6.2. Using return in a finally Block

Another way to swallow exceptions is to return from the finally block. This is bad because, by returning abruptly, the JVM will drop the exception, even if it was thrown from by our code:

public int getPlayerScore(String playerFile) { int score = 0; try { throw new IOException(); } finally { return score; // <== the IOException is dropped } }

According to the Java Language Specification:

If execution of the try block completes abruptly for any other reason R, then the finally block is executed, and then there is a choice.

If the finally block completes normally, then the try statement completes abruptly for reason R.

If the finally block completes abruptly for reason S, then the try statement completes abruptly for reason S (and reason R is discarded).

6.3. Using throw in a finally Block

Similar to using return in a finally block, the exception thrown in a finally block will take precedence over the exception that arises in the catch block.

This will “erase” the original exception from the try block, and we lose all of that valuable information:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch ( IOException io ) { throw new IllegalStateException(io); // <== eaten by the finally } finally { throw new OtherException(); } }

6.4. Using throw as a goto

Some people also gave into the temptation of using throw as a goto statement:

public void doSomething() { try { // bunch of code throw new MyException(); // second bunch of code } catch (MyException e) { // third bunch of code } }

This is odd because the code is attempting to use exceptions for flow control as opposed to error handling.

7. Common Exceptions and Errors

Here are some common exceptions and errors that we all run into from time to time:

7.1. Checked Exceptions

 • IOException – This exception is typically a way to say that something on the network, filesystem, or database failed.

7.2. RuntimeExceptions

 • ArrayIndexOutOfBoundsException – this exception means that we tried to access a non-existent array index, like when trying to get index 5 from an array of length 3.
 • ClassCastException – this exception means that we tried to perform an illegal cast, like trying to convert a String into a List. We can usually avoid it by performing defensive instanceof checks before casting.
 • IllegalArgumentException – this exception is a generic way for us to say that one of the provided method or constructor parameters is invalid.
 • IllegalStateException – This exception is a generic way for us to say that our internal state, like the state of our object, is invalid.
 • NullPointerException – This exception means we tried to reference a null object. We can usually avoid it by either performing defensive null checks or by using Optional.
 • NumberFormatException – This exception means that we tried to convert a String into a number, but the string contained illegal characters, like trying to convert “5f3” into a number.

7.3. Errors

 • StackOverflowError - această excepție înseamnă că urmărirea stivei este prea mare. Acest lucru se poate întâmpla uneori în aplicații masive; cu toate acestea, de obicei înseamnă că avem o recursivitate infinită în codul nostru.
 • NoClassDefFoundError - această excepție înseamnă că o clasă nu a reușit să se încarce fie din cauza faptului că nu se află pe calea clasei, fie din cauza eșecului inițializării statice.
 • OutOfMemoryError - această excepție înseamnă că JVM nu mai are memorie disponibilă de alocat pentru mai multe obiecte. Uneori, acest lucru se datorează unei scurgeri de memorie.

8. Concluzie

În acest articol, am parcurs elementele de bază ale gestionării excepțiilor, precum și câteva exemple de practici bune și slabe.

Ca întotdeauna, toate codurile găsite în acest articol pot fi găsite pe GitHub!